Biroul Electoral Central > Legislatie1. Constituţia României, republicată (Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003)

2. Lege nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.84/24.02.2000)

3. Lege nr.131/2012 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.489/17.07.2012)

4. Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.92/2003 privind modificarea și completarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.710/10.10.2003)

5. Lege nr.551/2003 pentru modificarea art.14 alin.(1) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.922/22.12.2003)

6. Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.99/2005 privind modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.643/20.07.2005)

7. Lege nr.243/2006 privind respingerea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2005 pentru modificarea și completarea legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.554/27.06.2006)

8. Decizie nr.567/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.12 alin.(1) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.613/14.07.2006)

9. Lege nr.129/2007 pentru modificarea art.10 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.300/05.05.2007)

10. Decizie nr.392/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.11 alin.(3) din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.325/15.05.2007)

11. Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea referendumului național din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Președintelui României (Monitorul Oficial nr.278/25.04.2007)

12. Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.34/2007 privind completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.317/11.05.2007)

13. Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.103/2009 privind modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.656/02.10.2009)

14. Lege nr.62/2012 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.247/12.04.2012)

15. Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.41/2012 privind modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.452/05.07.2012)

16. Lege nr.153/2012 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (Monitorul Oficial nr.511/24.07.2012)

17. Lege nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.196/13.03.2008)

18. Ordonanță de Urgență a Guvernului nr.97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrașiei publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.630/29.08.2008)

19. Lege nr.323/2009 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.97/2008 privind modificarea și completarea titlului I al Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrașiei publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (Monitorul Oficial nr.708/21.10.2009)

20. Hotărârea Parlamentului nr.33/2012 privind suspendarea din funcție a președintelui României (Monitorul Oficial nr.457/06.07.2012)

21. Hotărârea Parlamentului nr.34/2012 privind stabilirea obiectului și a datei referendumului național pentru demiterea Președintelui României (Monitorul Oficial nr.457/06.07.2012)

22. Hotărâre de Guvern nr.682/2012 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice privind referendumul național din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României (Monitorul Oficial nr.458/07.07.2012)

23. Hotărâre de Guvern nr.683/2012 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare desfășurării referendumului național din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României (Monitorul Oficial nr.458/07.07.2012)

24. Hotărâre de Guvern nr.728/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.683/2012 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare desfășurării referendumului național din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României (Monitorul Oficial nr.522/27.07.2012) 

25. Hotărâre de Guvern nr.684/2012 privind aprobarea bugetului necesar pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României (Monitorul Oficial nr.458/07.07.2012)

26. Hotărâre de Guvern nr.688/2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.684/2012 privind aprobarea bugetului necesar pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea referendumului național din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României (Monitorul Oficial nr.472/11.07.2012)

27. Hotărâre de Guvern nr.685/2012 pentru aprobarea modelului ștampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinului de vot, al listelor electorale și al proceselor-verbale care vor fi folosite la referendumul național din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României (Monitorul Oficial nr.459/07.07.2012)

28. Rectificarea notei de subsol, anexa nr.11  a Hotărârii de Guvern nr.685/2012 pentru aprobarea modelului ștampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinului de vot, al listelor electorale și al proceselor-verbale care vor fi folosite la referendumul național din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României (Monitorul Oficial nr.477/12.07.2012)

29. Hotărâre de Guvern nr.686/2012 privind modelul timbrului autocolant, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia pentru referendumul național din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României (Monitorul Oficial nr.459/07.07.2012)

30. Hotărâre de Guvern nr.687/2012 privind durata și condițiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuințate, a celor contestate, precum și a celor neîntrebuințate, a ștampilelor și a celorlalte materiale utilizate în procesul electoral la referendumul național din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Președintelui României (Monitorul Oficial nr.459/07.07.2012)

 

  |   Prima pagina

 |   Legislatie

 |   Membri

 |   Documente

 |   Comunicate

 |   Acreditari

 |   Statistici

 |   Rezultate